Gellérné Lukács Éva német nyelvű előadása

2022. június 2.

 

Dr. Gellérné Lukács Éva német nyelvű előadást tartott az ELTE ÁJK háromnyelvű jubileumi konferenciáján. Előadásának címe: „Gesundheitsversorgung für ukrainische Bürger auf der Flucht im Lichte des EU-Rechts”. Az előadás az európai uniós jog és a magyar jog fejlődését állította párhuzamba a menekülteknek és menedékeseknek adható ellátások tekintetében, egészen az 1988-as rendszerváltozást követő évektől. Legfőbb megállapítása volt, hogy Magyarországnak már többször helyt kellett állnia, mint szomszédos ország (az 1988-as romániai és az 1991-1996 között zajló jugoszláviai menekülthullám után jelenleg tart az ukrajnai menekülthullám), és megoldotta a szükséges ellátások térítésmentes biztosítását – beleértve az egészségügyi ellátásokat is. A konferencián számos magyar és német jogász kolléga tartott előadást, az előadások írott változatai megjelennek majd az ELTE ÁJK Annales nevű idegen nyelvű folyóiratában.

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )