Ebtv. Kommentár

2023. október 3.

 

Megjelent az egészségbiztosítási törvény Nagykommentárja a Wolters Kluwer Kiadó gondozásában, amelyet Gellérné Lukács Éva írt.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) a magyar társadalombiztosítást szabályozó egyik lex specialis törvény. Hatálya kiterjed az itt élő és dolgozó magyar állampolgárok, valamint az itt dolgozó és letelepedett külföldiek pénzbeli és természetbeni egészségbiztosítási ellátásaira. A törvény jelentőségét mutatja, hogy lefedi a betegségi és anyasági ellátásokon (pl. táppénz, baleseti ellátások, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) túl a betegellátás teljes spektrumát – az alapellátástól kezdve a járóbeteg szakellátáson át a fekvőbeteg ellátásig –, továbbá foglalkozik a gyógyszerártámogatás és a külföldi gyógykezelés kérdéseivel is. Ez a bonyolult és komplex rendszer lehet az oka, hogy mindeddig nem készült átfogó kommentár a törvényhez, ennélfogva az Ebtv. első Nagykommentárját írta meg Gellérné Lukács Éva. 

A Nagykommentár bemutatja az Ebtv. alapelveit, a szolgáltatásokhoz és az ellátásokhoz való hozzáférés feltételeit, illetve részletezi az egyes jogosultságokat. Az Ebtv. a kötelező egészségbiztosítás alapvető szabályait tartalmazza, az egészségbiztosítási jogterület szabályozását számos más törvény és az ezekhez kapcsolódó alacsonyabb szintű jogszabályok, szakmai irányelvek, módszertani útmutatók egészítik ki. Nem túlzás azt állítani, hogy az egészségbiztosítás a magyar jogrendszer egyik leginkább szerteágazó, ezért legnehezebben megragadható szabályozási területe. Az Ebtv. Nagykommentár ezért szükségszerűen kitér azokra a kapcsolódó jogszabályokra is, amelyek az Ebtv. keretrendszerét jobban érthetővé és megragadhatóvá teszik, különösen akkor, amikor az Ebtv. egyes jogosultságokat inkább hivatkozásokkal és utalásokkal fogalmaz meg.

A Nagykommentár két tematikus részre bontható: az első rész foglalkozik az alapelvekkel és a természetbeni egészségügyi szolgáltatásokkal, míg a második rész a pénzbeli ellátásokkal. Az első részben olyan fontos témákat érintünk, mint az egészségügyi ellátórendszer progresszivitási szintjei, a közfinanszírozott szolgáltatók különböző szerződéseire irányadó szabályok, a területi ellátási kötelezettség, a várólistákra irányadó szabályok, a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök ártámogatásba történő befogadása, illetve a magyar egészségbiztosítási jog extraterritoriális hatálya. A második rész a pénzbeli ellátások fajtáit, jogosultjait mutatja be, rávilágítva az ellátások közti átfedésekre is.

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )