COVID-19 és büntetőjog

2021. május 12.

 

'COVID-19 és büntetőjog' címmel jelent meg az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában egy friss tanulmánykötet, amely igen aktuális kérdést, a COVID-19 járvány és a büntetőjog összefüggéseit vizsgálja. 

Irodánk munkatársa, Szabó Zsolt is publikált cikket a kötetben, "A rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés a COVID-19-járvány tükrében, különös tekintettel a két bűncselekmény elhatárolására" címmel.

Szabó Zsolt cikkében bemutatja, hogy a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés deliktumai hogyan határolhatók el egymástól. Ebben a körben szükséges rámutatni azokra a büntető anyagi jogi kérdésekre is, amelyek problematikájára a meglévő szakirodalom már felhívta a figyelmet. Másodsorban kitér a társadalomra veszélyesség kérdésére, nevezetesen, hogy veszélyes lehet-e a társadalomra az a cselekmény, melynek kifejtése során az elkövető arra hívja fel a figyelmet, hogy a COVID-19 okozta járványhelyzet lényegesen súlyosabb, mint amennyire azt a rendelkezésre álló adatok alátámasztanák. Végezetül vizsgálja, miként értékelhető a vírustagadók (vírusszkeptikusok), illetve a járvány elleni védekezés ellen kampányolók (például a maszkhasználat ellen buzdítók) cselekményei akkor, amikor az országban nincs különlegesjogrend kihirdetve.

A kötet letölthető: http://www.eltereader.hu/media/2021/05/Ambrus-Istvan_Covid19-es-buntetojog.pdf?fbclid=IwAR0gOQIEO2G3h-SXg3eWRxGsw3-SNMJOnW8S_8bwHFgf1CYOgOeYK_ApFC0

 

 

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )