Brexit a magyar joggyakorlatban

2021. május 2.

 

2021. május 1-ején hatályba lépett az EU és az Egyesült Királyság között az a megállapodás, amely szabályozza a Felek kapcsolatát a jövőre nézve. A megállapodás neve: Kereskedelmi és Együttműködési Megállapodás (KEM).

A KEM-mel lefedett szabályozási tárgykörök széleskörűek, ide tartozik az Európai Elfogatóparancs és a Belső Piacon érvényes kereskedelmi és szociális szabályok nagy része.

Irodánk ezen témákban többször is eljárt, proaktívan foglalkozunk Ügyfeleink Brexitet érintő kérdéseivel. 

 

A KEM háttere

 A Tanács (EU) 2020/2252. határozatát 2020. december 29-én fogadták el, amelyben a tagállamok minisztereiből álló Tanács (ún. Európai Unió Tanácsa) – a brit jóváhagyással egyidejűleg – megerősítette a KEM szövegét, és hozzájárult ahhoz, hogy a megállapodást az Unió nevében kell majd aláírni, és a hozzájuk csatolt nyilatkozatokat és értesítést az Unió nevében kell majd jóváhagyni, amikor a belső folyamatok lezárultak. 

A megállapodást kölcsönösségi alapon ideiglenes jelleggel kellett alkalmazni kell 2021. január 1-jétől a hatálybalépéshez szükséges eljárások lezárásáig. 2021. április 27-én az Európai Parlament nagy többséggel jóváhagyta a KEM-et (ennek eredményét 2021. április 28-án hozták nyilvánosságra), 2021. április 29-én a Tanács elfogadta a megkötésről szóló határozatot, majd a ratifikációs folyamat 2021. április 30-án véget ért, miután a felek tájékoztatták egymást megerősítési eljárásaik sikeres lezárásáról. A megállapodás megjelent a Hivatalos Lapban,[1] így a KEM 2021. május 1-jén hatályba lépett.[2]

Ez a jogszabályszöveg tényleges elfogadásán felül azt is jelentette, hogy a Tanács hozzájárult ahhoz, hogy a KEM tagállami ratifikációjára nem kerül sor. Nincs és nem is lesz tehát olyan magyar törvény, amely a KEM-et kihirdeti Magyarországon. A KEM az abban foglalt szöveggel érvényes és kötelező a jogalanyokra

A KEM megteremti az Unió és az Egyesült Királyság közötti széles körű kapcsolatok alapját, amely kölcsönös jogokat és kötelezettségeket, közös fellépéseket és különleges eljárásokat foglal magában. Kiterjed – többek között – az Európai Elfogatóparancsra, az árukereskedelemre, a közúti közlekedésre és a légi közlekedésre, az energia szektorra, a szociális biztonsági koordinációra.

 

 

[1] Kereskedelmi és együttműködési megállapodás egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága között. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=HU 

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )