Büntetőjog Nívódíj

2021. szeptember 2.

 

2019-ben látott napvilágot az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában „A magyar büntetőjog általános tanai I.” című büntetőjogi tankönyv, amelyet Prof. Dr. Gellér Balázs József, az ELTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszék vezetője, egyetemi tanár, ügyvéd és Dr. Ambrus István, az ELTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszék egyetemi docense írtak. (Gellér Balázs – Ambrus István: A magyar büntetőjog általános tanai I. 2. bővített, javított kiadás. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2019.)

Ki kell emelni, hogy az ELTE-ÁJK Büntetőjogi Tanszéke hosszú évtizedekig nem rendelkezett saját, önálló büntető anyagi jogi tankönyvvel, így, mióta a mű megszületett a két Szerző tollából, az ELTE-ÁJK-n jogi tanulmányokat folytató joghallgatók immáron az ELTE büntetőjogi iskolájának tanait sajátíthatják el. Hozzá kell tenni fentiekhez azt is, hogy a több mint ötszáz oldalas tankönyv nem csak kifejezetten joghallgatók számára íródott. A két Szerző meglátása szerint a mű a mindennapi jogalkalmazás során, a mindennapi joggyakorlatban ügyvédek, bírák, ügyészek, alkotmánybírák számára is hasznos lehet.

Az ELTE-ÁJK „Nívódíj” Állandó Bizottsága a kiemelkedő színvonalú írott tananyag elismeréseként a 2021-es évben a „Nívódíjat” a Társszerzőknek adományozta.

A „Nívódíj” Állandó Bizottság véleménye szerint „a kötet kiemelkedő színvonalú, korszerű ismeretanyagot tartalmazó tankönyv, melyet szakkönyvként haszonnal forgathatnak a büntetőjogi tudományok egyéb területein is”.

A Nívódíj átadására 2021. szeptember 6. napján fog sor kerülni az ELTE-ÁJK Aula Magna-jában, az ünnepélyes tanévnyitón.

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )