Bárányos Bernadett monográfiája

2021. április 16.

 

Megjelent Dr. Bárányos Bernadett első monográfiája, amely az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában került kiadásra.  Címe: A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén. 

A rendszerváltást követően a véleménynyilvánítási szabadság felértékelődött. Ennek a folyamatnak egyrészt az Európai Emberi Jogi Bíróság, másrészt az Alkotmánybíróság volt a motorja. Az Alkotmánybíróság a közügyekre vonatkozó megnyilvánulások esetében alkotmányos követelményekkel igyekezett alkotmánykonformmá tenni a rágalmazást és a becsületsértést. Míg ezek a követelmények 2012-ig nem hatották át a jogalkalmazást, az Alaptörvény hatályba lépése, a valódi alkotmányjogi panasz megjelenése az alapjogi szempontoknak az ítélkezésben való sokkal erősebb megjelenését vonta maga után. A könyv célja annak bemutatása, hogy az alapjogi követelmények hatására milyen lényegi változásokon mennek át az egyes tényállási elemek, hogyan szélesedik ki a jogellenességet kizáró okok köre, hogyan szorul vissza és egyben alakul át a valóságbizonyítás intézménye.

A kötet megvehető az ELTE Eötvös Kiadó honlapján: https://e-otvos.com/konyvek/tarsadalomtudomany/jogtudomany/baranyos-a-becsulet-buntetojogi-vedelme 

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )