Alkotmányjogi panasz

2021. február 12.

 

A Gellér és Bárányos Ügyvédi Iroda – az Ügyfelek képviselete során, érdekükben – számos alkalommal nyújt be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz. Ezek ezidáig különösen az alábbi témaköröket érintették: független és pártatlan bírósághoz való jog, valamint a jogorvoslathoz való jog hiánya, a nullum crimen sine lege elve, a visszaható hatály tilalma, a tulajdonhoz való jog, a törvényes bíróhoz való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog. Rágalmazási, becsületsértési ügyekben az emberi méltósághoz való jog megsértése merülhet fel az alkotmányjogi panasz jogalapjaként.

Dr. Gellér Balázs és Dr. Bárányos Bernadett az Ügyvédek Lapjában a gyakorló ügyvéd nézőpontjából is elemezte az alkotmányjogi panaszt 2018-ban. „Gyakorló ügyvédek számára egy eljárás során azonban már az is nehézséget jelent, hogy az alkotmányjogi panaszt befogadják, hiszen rendkívül szigorú tartalmi és formai kritériumoknak kell megfelelni. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (továbbiakban: Abtv.) határozza meg, hogy a panasznak milyen követelményeket kell teljesítenie. Ennek értelmében a panasznak alkotmányjogi érvelést kell tartalmaznia. Nehéz azonban azt megítélni, hogy az Alkotmánybíróság viszonylatában mi számít érdemi alkotmányjogi érvelésnek”. Az alkotmányjogi panaszt a Gellér és Bárányos Iroda gyakorlatában felmerült konkrét (de anonimizált) ügyek kapcsán elemzi. Végül összegzésként arra jut, hogy „Az alkotmányjogi panasz jogintézményének valójában egy kivételes jogintézménynek kell lennie. Ugyanakkor ezen panaszok befogadása és elbírálása során az Alkotmánybíróság részéről aktivista magatartás szükséges annak érdekében, hogy az alkotmányos alapjogok, alkotmányos elvek érvényesülését minél magasabb szintre juttassa, ezzel gazdagítva a jogrendszert, biztonságosabbá téve életünket és elmélyítve a jogi kultúrát.” 

Az Alaptörvény 24. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint „Az Alkotmánybíróság […] c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját d) alkotmányjogi panazs alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az alaptörvénnyel való összhangját". Alkotmányjogi panasz benyújtásának elsősorban akkor van helye, ha az indítványozónak az Alaptörvényben biztosított jogát bírósági döntéshozatal során sértették meg. „Az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt csak a bírói döntést érdemben befolyásoló alaptörvény-ellenesség, vagy alapvető alkotmányjogi jelentőségű kérdés esetén bírálja el érdemben. Ha ilyen kérdést az ügy nem vet fel, akkor az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panaszt a befogadási eljárás során visszautasítja” (AB honlapja: https://www.alkotmanybirosag.hu/altalanos-tajekoztato ). 

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )