Végzettségek / képesítések

 

2009 Ph.D. doktori fokozat megszerzése, summa cum laude

2020 Adójogi szakjogász diploma

     Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar

2004 Magyar jogi szakvizsga (teljes vizsga, A-B-C)

1997 – 1998 Nemzetközi Kereskedelmi Jog LL.M fokozat megszerzése (angol nyelvű képzés)

    Közép-Európai Egyetem (International Business Law (IBL) – Central European University)

1992 – 1997 Állam és jogtudományi doktori diploma, summa cum laude

    Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar

 

Elismerés

 

2004. a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (Professzor Mádl Ferenc Köztársasági Elnök által adományozott kitüntetés) a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásának, valamint tagállamként való működésének előkészítése érdekében végzett kormányzati tevékenysége elismeréseként.

 

Munkatapasztalat

2020. október 21 - alkalmazott ügyvéd

2017. március 1 – egyetemi adjunktus

ELTE ÁJK, Nemzetközi Magánjogi és Európai Gazdasági Jogi Tanszék

1998. november 16 – 2017. május 31 köztisztviselő

(közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott), Emberi Erőforrások Minisztériuma

2010 – 2017 szakmai tanácsadó (EU és Nemzetközi Szervezetek Főosztálya)

2006 – 2010 osztályvezető (Nemzetközi és európai jogi jogszabályelőkészítési osztály)

1999 – 2017 a Magyar Kormány delegáltja a szociális biztonsági koordinációval foglalkozó Igazgatási Bizottságban és a MISSOC szakértői csoportban

1998 – 2017 Európai Integrációs Tárcaközi Bizottság munkacsoport vezető (személyek szabad mozgása)

Felelősségi kör: áruk, szolgáltatások és személyek szabad mozgása, idegenrendészeti aspektusok, munkajog, szociális és egészségügyi jog nemzetközi aspektusai. Ezzel összefüggésben feladatok: részvétel az uniós döntéshozatali mechanizmusokban, európai közösségi jogi instrumentumok és nemzetközi egyezmények magyarországi implementációjának előkészítése, koordináció más európai uniós tagállamok és harmadik államok intézményeivel, kapcsolattartás az Európai Bizottsággal.

 

Oktatói tapasztalat

2017 – részvétel az ELTE ÁJK alapképzésben (Európai Unió gazdasági joga I., Brexit kurzus, angol nyelvű kurzusok, ERASMUS oktatás)

Posztgraduális képzés (ELTE JOTOKI):

2016 – Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási szak (BA) képzésben az egészségbiztosítás tantárgy felelőse

2013 – International and European Business Law angol nyelvű LL.M. képzés akadémiai koordinátora, ’Free movement of persons and goods’ téma oktatója

2008 – Családjogi szakjogászképzésben a ’Szociális juttatások’ című tantárgy tantárgyfelelőse és oktatója

2008 – Egészségügyi szakjogászképzésben a ’Nemzetközi egészségügyi jog’ című tantárgy tantárgyfelelőse és oktatója

2008 – Munkajogi szakjogász képzés ’Adó- és társadalombiztosítási jog’ tantárgyfelelőse és oktatója

2007 – 2010 Európai üzleti jog képzés ’Az egységes európai piac alapjai’című kurzus tantárgyfelelőse és oktatója

2000 – 2007 Európai jogi szakjogász képzés ’Belső Piac’ kurzus tantárgyfelelőse és oktatója

2000 – 2007 ELTE Fordító- és tolmácsképzésben a személyek szabad mozgása előadás oktatója

 

Egyéb tudományos tevékenység

 

Az Igazgatási Bizottság által létrehozott Békéltető Testület agja (2017 - 2019)

Munkajog című folyóirat szerkesztőbizottsági tagja (2019 - )

Annales című folyóirat szerkesztője (2017 - )

 

Konferencia előadások (angol, német)

 

Éva Lukács Gellérné, Demographic challenges in the EU in light of economic and development inequalities, EESC Input Session, 14 January 2020, Brussels.

Éva Lukács Gellérné, UN files and Hungary’s position, Executive Network for Family Values, 13-15 November 2019, Budapest.

Éva Lukács Gellérné, How to support highly skilled migrants and refugees?, Mobilities, Transitions, Transformations, Intercultural Education at the Crossroads Conference, (IAIE), 6 September 2016, Budapest.

Éva Lukács Gellérné, Job-seeker’s registration and its consequences under EU law, 27 April 2016, Tbilisi (Georgia)

Éva Lukács Gellérné, Workshop on Directive 2011/24/EU on cross-border healthcare - Responsibilities of EU Member States, TAIEX workshop, 27 April 2015. Ankara

Éva Lukács Gellérné, Workshop on Directive 2011/24/EU on cross-border healthcare – Cross-cutting issues, TAIEX workshop, 28 April 2015. Ankara

Éva Lukács Gellérné, Migrant Access to Social Security and Health Care – the Hungarian Case, Conference of the European Migration Network, 25 June 2014, Warsaw.

Éva Lukács Gellérné, Aspekte des Sozialschutzes nach der Öffnung des Arbeitsmarktes in der EU – aus ungarischer Sicht, Konferenz der Deutsch-Ungarischen Juristenvereinigung, 31 Mai-1 Juni 2013, Berlin.

Éva Lukács Gellérné, Social security as an enhancing factor of migration, 16 October 2012, International Conference of the European Migration Network, Budapest.

Éva Lukács Gellérné, Benefits related interpretation issues, ‘The social security of moving researchers’ – Leuven, 23 September 2010.

Éva Lukács Gellérné, Free Movement of Workers, Summer Course on European Labour Law, Trier ERA (Europaische Rechtsakademie), 5 July 2010.

Éva Lukács Gellérné, Hungary in the Process of Transition – the Field of Social Security, Jena 2010.

Éva Lukács Gellérné, Free movement and social security. Free movement of workers in an enlarged EU: state of play and perspectives - Conference for Law Professionals, organised by the European Commission, Prague, 10-11 November 2006.

Éva Lukács Gellérné, Central and Eastern European States as Destination Countries of Migratora Flows: Current Trends and Future Perspectives, European Seminar: Immigration, Labour Market and Integration, Como, 20-21 November 2003.

Éva Lukács Gellérné, Effect of Enlargement on Social Security. The Free movement of Third Country Nationals in the Context of Enlargement, Budapest, 2002. december 13 – 14, organised by the ERA (Europaische Rechtsakademie).

 

Kiemelt konferencia előadások (magyar)

 

Rendszeresen előadója vagyok az Európai Migrációs Hálózat nemzeti konferenciájának és a Magyar Munkajogi Konferenciának, például:

 

Gellérné Lukács Éva – Töttős Ágnes, A Brexit kapcsán született megállapodás szociális biztonsági és idegenrendészeti elemei, EMH NKP (Európai Migrációs Hálózat magyar kontakt pont) XVI. Nemzeti Ülés, Budapest, 2016. március 30.

Gellérné Lukács Éva, A munkabér és közterhei – társadalombiztosítási és szociális kihívások, IV. Magyar Munkajogi Konferencia, Visegrád, 2007. 10. 16.

 

Ezen felül megközelítőleg 100 alkalommal adtam elő különböző rendezvényeken, konferenciákon Magyarországon és külföldön.

 

Tudományos kutatás / projekt vezetése

 

Projektvezető a ’Harmadik országbeli állampolgárok hozzáférése az egészségügyi ellátórendszerhez’ című EIA (Európai Integrációs Alap) projektben TM EIA/2011/1.3.4. (2012)

Projektvezető a ’Harmadik országbeli állampolgár kutatók integrációja’ című EIA projektben, TM EIA/2010/3.4.1.3. (2011)

Projektvezető ’A migránsok munkavállalásának feltételrendszere’ című EIA projektben, TM EIA/2009/3.1.8.3. (2010).

Projektvezető ’A harmadik országbeli állampolgárok szociális jogai’ című EIA projektben, TM EIA/2007/3.3.3.1. (2009)

Szakmai projektvezető az OFA Kht. projektben: A magyar munkavállalók integrációja Svédországban, Finnországban, Dániában és az EFTA tag Norvégiában, Budapest, 2009.

Témafelelős az OFA Kht. – KSH közös projektben, Hogyan növelhető az új tagállamok belső humán-erőforrást vonzóereje – a magyar eset, Budapest, 2007.

 

Bíráló bizottsági tagság doktori fokozat odaítélésekor

 

Dr. Kiss Lilla doktorjelölt, „Az Európai Unióból való kilépés jogi lehetőségei” című doktori értekezésének bírálója (Miskolci Egyetem, 2019).

Dr. Töttős Ágnes doktorjelölt „Merre tart az Európai Unió legális migrációs politikája? Az Európai Unió legális migrációs politikájának hangsúlyeltolódása különös tekintettel a munkavállalási célú migrációra” című doktori értekezésének bírálója (Pécsi Tudományegyetem, ÁJK, 2014).

Dr. Fürjes Annamária doktorjelölt „Szociális biztonsági koordináció az Európai Unióban – különös tekintettel a nyugdíjakra’ című doktori értekezésének bírálója (Szegedi Tudományegyetem, ÁJK, 2014).

Dr. Gyeney Laura doktorjelölt „Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára” című doktori értekezésének bírálója (PPKE, 2011).

Dr. Asztalos Zsófia doktorjelölt „Az uniós polgárság és a diszkrimináció tilalma” című doktori értekezésének bírálója (Miskolci Egyetem, ÁJK, 2009).

 

 

Tagságok

 

Tagja a Magyar Munkajogi Társaságnak.

Tagja a FIDE magyar tagozatának.

 

Publikációk

Több, mint 110 publikációval rendelkezem, megtekinthető itt: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10059728

 

 

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )