A Büntetőjogi Tanszéket vezető és ott 1992 óta megszakítás nélkül oktató Gellér Balázs professzor 2018. október 9-én töltötte be 50. születésnapját. Ebből az alkalomból kollégái, pályatársai ünnepi ülést szerveztek a tanszékvezető tiszteletére az ÁJK Kari Tanácstermében.

 

A megnyitót Menyhárd Attila tanszékvezető egyetemi tanár, dékán tartotta. Köszöntötte az egybegyűlteket, megköszönte Gellér professzor több mint negyedszázados, iskolateremtő oktatói munkáját, és a továbbiakra sok erőt és egészséget kívánt.

 

Az ünnepi ülés levezető elnöke Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, volt alkotmánybíró volt, aki bevezetésként ugyancsak utalt az ünnepelt kutatói, oktatói és emberi kvalitásaira.

 

A megnyitót az esemény első részében Laudatio-k követték, amelyek során Belovics Ervin tanszékvezető professzor, legfőbbügyész-helyettes előbb ismertette Polt Péter tanszékvezető egyetemi tanár, legfőbb ügyész írásbeli méltatását, majd köszöntésében felidézte az ünnepelttel való megismerkedésének történetét, kiemelve a tanszékvezető oktatói és kutatói munkásságát.

 

Blaskó Béla professzor derűs hangvételű méltatásában a tudomány mellett a család fontosságát hangsúlyozta. Kovács Gábor tanszékvezető egyetemi tanár egy, a jubiláns pontos és helyes értékítélő képességét, valamint egyenes jellemét is remekül példázó, megismerkedésük idejéről származó anekdota mellett Gellér professzor győri tanszékvezetői időszakát is felidézte.

 

Hollán Miklós docens az ELTE-n töltött egyetemi évei és a professzorral folytatott közös szerzői és szerkesztői munka után azokat a tudományos eredményeket emelte ki köszöntésében, amelyeket a magyar büntetőjog tudománya Gellér Balázsnak köszönhet.

 

Az ünnepség második felében tudományos előadásokat hallgathattak meg a résztvevők a Büntetőjogi Tanszék oktatóitól. Bárányos Bernadett tanársegéd a büntetőjogi becsületvédelem egyes kérdéseiről, Dávid Lilla adjunktus a biztonsági öv használata büntetőjogi vonatkozásairól, Filó Mihály adjunktus pedig a materiális jogellenesség témaköréről beszélt. Morvai Attila tanársegéd a vadászlőfegyver országba történő behozatalának problémáival, míg Németh Imre adjunktus a büntetőjogi dogmatika elméleti kérdéseivel foglalkozott, majd Ambrus István adjunktus a bűncselekménytan egyes új fejleményeit járta körbe, az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének új tankönyve alapján. Ezt követően Kis Norbert tanszékvezető egyetemi tanár, dékán (NKE) köszöntő szavai mellett adták át Gellér Balázs professzor részére az 50. születésnapját köszöntő tanulmánykötetet, majd az ünnepség fogadással zárult.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Contact

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

This website is operated by a law firm registered with the Budapest Bar Association in accordance with the laws and internal regulations applicable to law firms.