Hírek

Gellér Balázs előadás MJE

2021. April 22.

 

Dr. Gellér Balázs előadást tart a Magyar Jogászegylet szervezésében. Téma: ​Díjazás harmadik személytől – a hálapénz megítélése az egészségügyben

Bárányos Bernadett monográfiája

2021. April 16.

 

Megjelent Dr. Bárányos Bernadett első monográfiája, amely az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában került kiadásra.  Címe: A becsület büntetőjogi védelme a közügyeket érintő megszólalások esetén. 

Ne bis in idem

2021. April 13.

 

Elérhető scannelve Dr. Gellér Balázs cikke a ne bis in idem elvéről, amely az ELTE Jogi Kar 350 éves évforulójára készült nagyszabású kötetben olvasható. Mivel a kötetnek nincs elektronikus változata, illetve kis példányszámban jelent meg, ezért a cikk elérhetőségének biztosítása érdekében került bescannelésre. A cikket megtalálja a 'Documents' - 'Publikációk' menüpont alatt.  

Irodánk nyitva a szigorítás alatt is!

2021. March 8.

 

Ügyvédi irodánk szolgáltatásai továbbra is folyamatosan elérhetőek Ügyfeleink számára!

A veszélyhelyzet szigorítása nem eredményezi az ügyvédi szolgáltatásaink felfüggesztését, a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségek közül az ügyvédi irodák ugyanis továbbra is nyitva tarthatnak, azaz az ügyvédi szolgáltatás igénybevételére a szigorított védelem időszaka alatt is lehetőség van!

Korrupciós konferencia felvétel

2021. February 28.

 

Dr. Gellér Balázs részt vett a 'Szárny és teher: konferencia a korrupció ellen' c. konferencián előadóként 2010-ben, amely előadás most elérhetővé vált az interneten a videotoriumban (a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség honlapján), a konferencia egyéb előadásaival együtt. A konferencián előadott - többek között - Belovics Ervin a Legfőb Ügyész Helyettese és Sólyom László köztársasági elnök is. 

 

https://videotorium.hu/hu/contributors/1519/geller-balazs  

Bárányos Bernadett adjunktus lett

2021. February 23.

 

A Gellér és Bárányos Ügyvédi Iroda társtulajdonosát, dr. Bárányos Bernadettet egyetemi adjunktusnak nevezték ki 2021. feburár 1-jei hatállyal az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának büntetőjogi tanszékére. Dr. Bárányos Bernadett még 2020 nyarán védte meg sikerrel PhD dolgozatát, majd megszerezte a PhD. fokozatot summa cum laude eredménnyel. Az egyetemi adjunktusi kinevezésnek előfeltétele a PhD fokozat.  

Társadalombiztosítási jog

2021. February 19.

 

2020-ban készült el Dr. Hoffman István és Dr. Gellérné dr. Lukács Éva közös könyve, 'Bevezetés a társadalombiztosítási és szociális jogba' címmel. A kötet az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg, és tekintettel a COVID-19 járványra, ingyenesen letölthető a kiadó honlapjáról. A szerzők művét már több, mint ezren letöltötték!

A kötet elérhető: 

Magyar Kriminológiai Társaság

2021. February 15.

Alkotmányjogi panasz

2021. February 12.

 

A Gellér és Bárányos Ügyvédi Iroda – az Ügyfelek képviselete során, érdekükben – számos alkalommal nyújt be alkotmányjogi panaszt az Alkotmánybírósághoz. Ezek ezidáig különösen az alábbi témaköröket érintették: független és pártatlan bírósághoz való jog, valamint a jogorvoslathoz való jog hiánya, a nullum crimen sine lege elve, a visszaható hatály tilalma, a tulajdonhoz való jog, a törvényes bíróhoz való jog, a tisztességes eljáráshoz való jog. Rágalmazási, becsületsértési ügyekben az emberi méltósághoz való jog megsértése merülhet fel az alkotmányjogi panasz jogalapjaként.

Bűncselekmény fogalma

2021. February 10.

 

Megjelent az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában az Erdei Árpád 80. születésnapjára készült ünnepi kötet, amelyben Dr. Gellér Balázs egyetemi tanár és Dr. Ambrus István docens tanulmánya is megtalálható. A tanulmány a bűncselekmény fogalmáról szól, annak újragondolásáról, illetve a szerzők javaslatot fogalmaznak meg az absztrakt tényállás új, komplex modellje vonatkozásában. 

Pages

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Contact

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

This website is operated by a law firm registered with the Budapest Bar Association in accordance with the laws and internal regulations applicable to law firms.