Tanulmányaimat illetően a Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán (jelenleg: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar), igazgatásszervező szakon, nappali tagozaton 2014-ben végeztem. 2017-ben szereztem meg jogi diplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, jogász szakon, ösztöndíjas nappali tagozaton. Ezt követően 2019-ben szereztem meg gazdasági büntetőjogi szakjogász diplomámat (LL.M. – Master of Laws/LegumMagister) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, a Deák Ferenc Intézetben, levelező tagozaton. 2017 szeptemberétől kezdődően, jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolában végzem Ph.D. tanulmányaimat ösztöndíjas nappali tagozaton, a Büntetőjogi Tanszéken. Témám: A hivatali és gazdasági korrupciós bűncselekmények dogmatikája.
 

2019 szeptemberétől kezdődően nappali és levelező tagozaton is mb. előadói, szemináriumvezetői minőségemben büntető anyagi jogot oktatok a joghallgatóknak.
 

Ügyvédjelölti eskümet 2017 augusztusában tettem le a Budapesti Ügyvédi Kamarában.
 

Angol nyelven C1-es szinten olvasok és hallok szöveg után, B2-es szinten beszélek és írok.
 

Főként Ph.D. tanulmányaimhoz kapcsolódóan a 2015-től 2020-ig tartó időszakban összesen 13 szakmai publikációm jelent meg, közülük a négy legfontosabb az alábbi:
- A befolyás vásárlása mint a sokáig megalkotni elfeledett törvényi tényállás. (In.: Magyar Jog, 2020/4. sz.).
- Egy új törvényi tényállás szükségességéről – avagy a versenyt korlátozó megállapodás a közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűncselekmény margójára. (In.: Pro Futuro, 2019/1. sz.).
- A Kúria harmadfokú határozata a hivatali hálapénzről. A befolyásolni törekvés mint a hivatali vesztegetés célzatának vizsgálata, különös tekintettel az „elkövető” tudatára (In.: Jogesetek Magyarázata, 2019/2-3. sz.).
- Lehet-e a csaló egyben a befolyással üzérkedés tettese is? Halmazati és elhatárolási kérdések a vagyon elleni és a korrupciós deliktumok találkozásakor. (In.: Magyar Jog, 2019/4. sz.).

 

Ügyvédjelölti munkám során büntetőjogban, adójogban, végrehajtási jogban, nemperes eljárások jogában, polgári jogban, felszámolási eljárásban, kártérítési és kártalanítási eljárásokban szereztem tapasztalatot, gyakorlatot.
 

2020-ban elnyertem az Új Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíját, 2019-ben a Fővárosi Ügyvédjelölti Perbeszédversenyen (BÜK) III. helyezést értem el védő kategóriában, míg 2017-ben a Fővárosi Büntetőjogi Perbeszédversenyen I. helyezést, a Kari Büntetőjogi Perbeszédversenyen szintúgy I. helyezést értem el védő kategóriában. 2017-ben a XXXIII. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójában a Zsűri Különdíjjal jutalmazta dolgozatomat. 2016-ban az ELTE Hajnóczy-díjjal ismerte el a Büntetőjogi TDK-ban nyújtott több éves munkámat, teljesítményemet.

 

 

 

 

 

 

Budapest 1114
Kemenes utca 6., félemelet 2.

Kapcsolat

 

 

 

geller@gelleresbaranyos.hu

 

 

 

 

+36-1-6131866

 

 

 

  

Ezt a honlapot Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda működteti az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint
(lásd bővebben www.magyarugyvedikamara.hu )